Tisdag 4 februari

Välkommen till vårt årsmöte tisdag 4/2 kl 18.30
Lokal: Slottegymnasiet, lilla aulan.

Dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
7. Styrelsens resultat och balansräkning för verksamhetsåret
8. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2021)
11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret
12 Förslag till stadgeändring.
– Ordförande för 2 år
– Kassör för 2 år
– Sekreterare för 2 år
– Styrelseledamot för 1 år
– Styrelsesuppleant för 1 år
– Revisor för 1 år
– Revisorssuppleant för 1 år
– Valberedning (2 personer) för 1 år
– Materialförvaltare för 1 år
– Tävlingsledare för 1 år
– Pressombud för 1 år
13. Val av ordförande för en tid av 2 år.
14. Val av styrelse.
a) Val av styrelseledamöter för en tid av två år och med ett års förskjutning för hälften av
ledamöterna.
b) Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år.
15. Val av funktionärer för ett år.
a) Materialansvarig
b) Tävlingsledare
c) Valberedning (2 personer)
d) Pressombud
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning

Ladda ner och skriv ut dagordningen>>

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.