Tis. 14/9 kl 18.30

Lokal
– Gymnasieskolans lilla aula

  • Först månadsmöte – sedan årsmöte

Äntligen får vi träffas – med avstånd – och ha vårt första månadsmöte och årsmöte på lääänge!

Ta med era bilder – många måste det ha tagits under denna tid – så syns vi tisdag 14/9 18:30 i gymnasieskolans lilla aula.

Kvällens schema

Månadsmöte:

  • Månadens bild
  • Visning av egna bilder
  • Övriga frågor

ÅRSMÖTE:

Dagordning till årsmöte 2021-09-14 efter månadsmötet

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
7. Styrelsens resultat och balansräkning för verksamhetsåret
8. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år (2022)
11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
12. Val av ordförande för en tid av två år
13. Val av styrelse
a) Val av styrelseledamöter för en tid av två år och med ett års förskjutning för hälften av ledamöterna
b) Val av styrelsesuppleant för en tid av ett år
14. Val av funktionärer för ett år
a) Materialansvarig
b) Tävlingsledare
c) Valberedning – 2 personer
d) Pressombud
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutning

Ladda ner dagordningen>>

VÄLKOMNA!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.