Info från RSF

Riksförbundet Svensk Fotografi


Resultat från RIFO 2018

Sundsvall – med finfina Ljusdalsresultat

EXPONERA Nummer 6, 2018

av Riksförbundet Svensk Fotografis medlemsblad  – ladda ner>>
Innehåll i korthet:

  • Inbjudan att skicka bilder för eventuell publicering i RSF:s årsbok 2018/2019.
  • En vädjan att hjälpa till att få ner priset på den kommande årsboken …
  • Information om vilka som får RSF Utmärkelse vid Riksfototräffen i Sundsvall

Länk RSF>>