Historia

1946 bildades Ljusdal Fotoklubb av åtta fotointresserade yngre män. Av dessa var två redan verksamma i köpingen. Bildandet skedde på Stadshotellet och i samma lokal höll man sedan månadsmöten. Vid dessa möten tittade man på bilder man beställt från förbundet. Bilderna levererades via järnväg i stora trälådor som sedan drogs med kärra man lånat från bokhandeln till Stadshotellet. Naturligtvis tittade man också på de egna medlemmarnas bilder.

Mörkrum fick man inreda i bibliotekets köksregion och här framställde medlemmarna de bilder som de sedan deltog i bl.a. klubbtävlingar med Delsbo Fotoklubb. Årsavgiften var 15 kr/år. Kodak kameror för 127 film var vanliga och negativformatet var 6×9 cm. Det fanns även ett antal fotografer som var lyckliga ägare till Ikoflex och Rolleicord. Under denna epok fanns endast manliga medlemmar i klubben. Men var fanns alla kvinnor?

Förutom klubbtävlingar arrangerades utflykter till fotografiskt intressanta platser. Kommunikationsmedlet som stod till buds var cykeln och vintertid kom skidorna till användning.

I slutet av 40-talet fanns det personer som trodde att det spökade i Ljusdal kyrka. Man hade nattetid sett konstiga ljusfenomen inne i kyrkan. Spökena visade sig vara medlemmar ur fotoklubben som i mörkret försökte fotografera altarskåpet genom att måla med ficklampsljus. Klubbens verksamhet upphörde på 50-talet beroende på synnerligen akut penningbrist.

 

Olle Leander
Olle Leander

Klubben återuppstod igen 1984. Då med Olle Leander som ordförande.
Olle Leander var ordförande i klubben fram till början av 90-talet. Olle var klubbmedlem till sin bortgång 11 juni 2010.

Klubben har haft eget mörkrum. Samt att ett antal workshops har hållits. Här har allt från grundläggande kamera och mörkrumsteknik till färgkopiering behandlats.

Vid 1996 års RIFO tog klubben en inteckning i vandringspriset i grupp A. Sedan ett antal år skickas även bilder till internationella salonger.

En avstickare till Norge med Röros som mål har ingått varje år, en fotografisk oas uppe på högfjället. Hösten 2002 bröts dock den traditionen då resan gick till Abisko och Narvik.

Efter det har färden gått till Fulufjällets nationalpark, Klövsjö, Hornslandet samt många andra resmål.

Klubben har en klubblokal i samarbete med Studiefrämjandet på Östernäsområdet.

Ljusdals Fotoklubb har vid ett flertal tillfällen, deltagit i dokumentation av kommunens utveckling, näringsliv kultur, utbildningar mm. Denna dokumentation har presenterats i form av utställningar på biblioteket och på Ljusdalsbygdens museum.