Månadens Bild


Här är den populära medlemstävlingen – Månadens Bild –
Sänd in din bild – enligt temat för månaden.

Tävlingsperioden är månadsvis.
– sista dag för inskickning av bild är:

 – Måndag 12 juni –

  • Förra månadens vinnare utser aktuell månads bästa bild vid månadsmötet.

Tema April – Maj :  INSTRUMENT

Sänd in ditt bidrag till:     fk@limpanfoto.nu


Månadens bild 2023:

Månadens bild 2022:

Månadens bild 2021:

Månadens bild 2020:

Månadens bild 2019:

Tidigare ”Månadens Bild” 2018: