Om klubben

Railway
Foto:

Ljusdals fotoklubb har idag ett 35-tal medlemmar varav de flesta är män i medelåldern, vi eftersträvar en jämnare ålders- och könsfördelning och vi välkomnar därför fler kvinnor i klubben.

Vi har ett antal ungdomar som är aktiva och vår förhoppning, liksom förmodligen de flesta fotoföreningars är att antalet ungdomar ska öka. Vi vill så gärna dela med oss av den glädje och kreativa stimulans som fotograferandet ger.

Vid varje månadsmöte, som hålls den 2:a tisdagen i månaden, visas klubbmedlemmarnas egna bilder och vi diskuterar allt mellan himmel och jord inom foto.
Material från förbundets utlåningsverksamhet används också ibland.

Klubben deltar alltid i Hälsingemästerskapet, DIFO och på senare år även i RIFO.

Fotoutflykter är en tradition inom klubben och det arrangeras alltid en vår- resp. höstutflykt. Det har varit en tradition att höstutflykten gått till Fjällnäs då det finns helt underbara möjligheter att fotografera natur, skrudad i rena klara höstfärger. De senaste utflykterna har varit till Fjällnäs, ”Dellen runt”, Östergården i Ytteryg. Fulufjäll och Tallin.

Vi uppskattar ditt förslag om nya utflyktsmål som passar oss fotografer…