Avgifter

Uppgifter om medlemskap och medlemsavgifter

Årsmedlemsskap:

Familjemedlemskap: 200:-
Enskild medlem (20 år och äldre): 150:-
Ungdomar t.o.m. 19 år: 10:-

Meddela kassören när du betalt in medlemsavgift:

Medlemsavgift betalas enklast in via vårt bankgiro:
(Vänligen ange alltid ditt namn och telefonnummer i meddelandefältet)

Bankgironummer:  419-9998

Sippa
Foto: Annika Looström