December – Tomte

Månadens bild för december – med tema ”Tomte” – fritt tolkat!

  • Vinnare blev Bertil af Buréns tomebild:  ”Tomte”