Ändrad lokal och datum!

Kallelse till årsmöte torsdag 10 mars kl 18.30

Lokal: Studiefrämjandets nya lokal i Ove-Gallerian (ingång från N.Järnv.gatan 53)

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  –  Mötet väljer
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
  –  Mötet beslutar, att närvarolistan ska utgöra röstlängd.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
 7. Styrelsens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 8. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 11. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av ordförande för en tid av två år
 13. Val av styrelse
  Förslagsvis utgår vi från 2020 års styrelse:
  –  Ordförande: Bertil af Burén.
  –  Sekreterare: Harry Högberg avgår och ersätts av ………….
  –  Kassör: Annica Blomqvist.
  –  Ledamot: Thomas Lindberg.
  –  Styrelsesuppleant: Erik Olsson.
  –  Revisor: Christer Wallin.
  –  Revisorssuppleant: Ralf Andersson.
  –  Materialansvarig: Lars Hägglund.
  –  Tävlingsledare: Lars Klint och Kjell Nilsson.
  –  Valberedning; Thomas Lindberg och Annika Looström.
  –  Pressombud: Harry Högberg avgår och ersätts av ……….
 14. Klubbens ekonomiska förvaltning
    Årsmötet beslutar, att utse ordförande 490917-6713 Bertil af Burén och kassör 720516-7625 Annica Blomqvist att var för sig vara firmatecknare och var för sig disponera klubbens bankgirokonto 419-9998. Klubbens organisationsnummer är 8870006387.
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutning
  –  Efter genomgången dagordning förklarar ordförande årsmötet avslutat.

Ladda hem dagordningen>>

VÄLKOMNA

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.